Tagrenovering

Bang & Beenfeldt er rådgiver for andelsboligforeningen A/B Elleparken, som netop har vundet prisen som ’Årets andelsboligforening 2017’. Det er ABF – Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation – der hvert år hylder sunde og veldrevne andelsboligforeninger med denne pris.

Energirenovering og byfornyelse som begrundelse

Begrundelsen for at tildele A/B Elleparken prisen er foreningens grønne fokus, når det kommer til udvikling og vedligeholdelse af deres ejendom, som både kommer beboerne og miljøet til gode.
I 2014 blev Bang & Beenfeldt valgt som rådgiver til foreningens energirenoveringsprojekt, som bestod af en tagudskiftning, renovering af kviste samt efterisolering af taglejligheder. Tagudskiftningen har medført, at de små lejligheder i ejendommen har fået 1.400 kr. tilbage i varme om året, hvorimod beløbet kun var 4 kr. før tagudskiftningen, fortæller andelsforeningens formand, Lone Ast, i et indslag til TV2 Lorry.
Energirenovering af tagAndelsboligforeningen er nu i gang med et byfornyelsesprojekt, hvor Bang & Beenfeldt også er valgt som rådgiver. Projektet omfatter etablering af nye vand- og varmemålere, skybrudssikring, udskiftning og isolering af rør samt ny belysning m.v.. Foreningens rådgiver fra Bang & Beenfeldt, Daniel Grønn, fortæller, at foreningen kan forvente en endnu større besparelse i varme samt el og vandforbrug med de nye tiltag.
– Foreningen er meget bevidst omkring sit ansvar for miljøudfordringer – de har f.eks. valgt at få etableret individuelle vandmålere i ejendommen, som bidrager til at reducere det samlede CO2 udslip i Danmark, på trods af, at det viste sig ikke at være økonomisk rentabelt for foreningen. Så prisen som årets andelsboligforening er meget velfortjent, fortæller Daniel Grønn.

Tilskud fra kommunen

A/B Elleparken har fået tilskud fra Københavns Kommune til flere af de nye tiltag, bl.a. energitilskud og byfornyelsestilskud på 350.000 kroner. Ansøgningsfristen for byfornyelsestilskud er d. 1. februar 2018, hvor alle andelsbolig- og ejerforeninger samt ejere af private udlejningsejendomme har mulighed for at søge om tilskud til at forbedre deres ejendom. Læs mere om muligheder for tilskud til byfornyelse her.
Se TV2 Lorrys indslag om foreningen her.

Besøg vores sider: facebook linkedin