Skelgårdskirken, Kastrup

Aftalen omfatter udarbejdelse af udbud, afholdelse af licitation samt afholdelse af byggemøder i forbindelse med etablering af nyt ventilationsanlæg i […]

Biblioteksalléen, Nærum

Udvidelse af daginstitutionen Nærum Menighedsbørnehave ved ombygning af eksisterende bygning. Arbejdsområder: Konstruktioner, VVS og ventilation  

Hvidovrevej m.fl., Hvidovre

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tagudskiftning, vinduesudskiftning samt udskiftning/renovering af VVS-installationer i forening.

Kongovej, København S

Opførelse af rækkehuse. Arbejdsområder er konstruktioner, kloak, statiske beregninger, energi og VVS.

Ilimanaq, Grønland

Renovering af grønlandske pakhuse

Restaurering af fredede, historiske bygninger til anvendelse som formidlingscenter, restaurant og butik

Snorresgade, København S

Ombygning af hovedkontor for Ældre Sagen

Udarbejdelse af funktionsudbud med henblik på efterisolering, VVS- og ventilationsinstallationer samt etablering af tagterrasse og solceller ifm. ombygningen af Ældre Sagens nye hovedkontor

Strandgade, København K

Konstruktionsprojekt vedr. ombygning af pakhus til lejligheder

Ombygning af pakhus til nye lejligheder med fokus på statiske beregninger, brandsikring, energi, VVS og ventilation

Vibeholms Allé, Brøndby

Renovering og ombygning af kontor- og erhvervsejendom

Renovering og ombygning i flere omgange af kontor- og erhvervsejendom, herunder tagrenovering, etablering af ny varmecentral samt nyt brugsvands- og varmeanlæg

Valkendorfsgade, København K

Ombygning af erhvervslokaler til beboelse

Ombygning af erhvervslokaler til beboelse med bl.a. helt nye vvs-installationer, ny varmecentral og fælles mekanisk udsugning.