Torvegade, København K

Gårdrenovering for andelsboligforening

Regnvandssikring af afløbsinstallationer, renovering af eksisterende kloakanlæg samt retablering af belægninger.

Haraldsgade, København N

Gårdrenovering for andelsboligforening

Rådgivning i forbindelse med gårdrenovering, herunder kloakudskiftning, ny belægning (LAR) m.v.

Danstrupvej, København Ø

Etablering af omfangsdræn om énfamiliehus

Projektering og udarbejdelse af udbudsprojekt ifm. etablering af anlæg af omfangsdræn i énfamiliehus

Sundmolehusene, Nordhavn

Bygherrerådgivning for CASA A/S ifm. opførelsen af Sundmolehusene

Bygherrerådgivning med særligt fokus på fugtsikring for CASA A/S ifm. opførelsen af Sundmolehusene (byggefelt 5.03)

Nordlandsgade, København S

Tagudskiftning, gavlisolering, udskiftning af bagtrappevinduer og vinduesrenovering samt fugtsikring af kælder ved etablering af omfangsdræn mv. Derudover arbejdsmiljøkoordinering både i projekteringsfasen og på byggepladsen i forbindelse med tagudskiftningen.