Gårdrenovering for andelsboligforening

Torvegade, København K

Regnvandssikring af afløbsinstallationer, renovering af eksisterende kloakanlæg samt retablering af belægninger.

Gårdrenovering for andelsboligforening

Haraldsgade, København N

Rådgivning i forbindelse med gårdrenovering, herunder kloakudskiftning, ny belægning (LAR) m.v.

Etablering af omfangsdræn om énfamiliehus

Danstrupvej, København Ø

Projektering og udarbejdelse af udbudsprojekt ifm. etablering af anlæg af omfangsdræn i énfamiliehus