At opbygge tillid gennem tætte relationer

I 2024 fejrer Bang & Beenfeldt 50-års jubilæum. Vores markedschef, Claes Bohn-Willeberg, har været en del af holdet siden 2012. En af hans primære roller er at sikre, at vi bevarer vores fundament, der er bygget på langvarige og tætte relationer med vores kunder.

claes - website

Vejen til Bang & Beenfeldt

Claes har en baggrund som tømrer og bygningskonstruktør, og i 2010 stiftede han sin egen virksomhed. Her opdagede han, at han manglede nogle ingeniører: “Derfor tog jeg fat i Bang & Beenfeldt, som jeg kendte, fordi min far arbejdede for dem tilbage i 80’erne og 90’erne. Derefter startede samarbejdet med Bang & Beenfeldt, hvor de stod for meget af min virksomheds ingeniørarbejde,” fortæller Claes. Dette samarbejde førte til, at Claes i 2012 blev tilbudt en stilling i Bang & Beenfeldts team, som han heldigvis takkede ja til.

Tillidsskabende rådgiver

En af Bang & Beenfeldts kerneværdier er, at vi er kundens fortrolige og tillidsskabende rådgiver. De tætte relationer er tydelige i Claes’ arbejde, hvor tillid prioriteres højt. Han forstår, at tillid ikke er noget, der opstår natten over. Det kræver tid, ærlighed og konsekvente handlinger. “Jeg har fastholdt den lidt mere traditionelle tilgang til networking, hvor jeg tager ud og møder folk i øjenhøjde. Oftest er jeg det første ansigt, vores kunder møder. Det er min opgave at sikre, at de føler sig trygge og forstået fra starten. Her trækker jeg meget på min erfaring fra tidligere sager og min uddannelsesbaggrund,” siger Claes.

Langvarige relationer

Claes’ arbejde handler ikke kun om at skabe nye forbindelser, men også om at pleje de eksisterende. Han mener, at langvarige relationer er nøglen til succes. “Vi skal tænke langsigtet. Det handler ikke kun om øjeblikkelig indtjening, men om at opbygge tillid over tid. Når vi forstår vores kunders behov og ønsker, kan vi skabe løsninger, der gavner dem på lang sigt, ” siger Claes.

Claes’ fokus på kunden er tydeligt i alt, hvad han gør. Ved at sætte kunden i centrum, kan vi skabe løsninger, der ikke kun opfylder deres umiddelbare behov, men også gavner dem på lang sigt. For i Bang & Beenfeldt holder vi fast i, at tætte og langvarige relationer er fundamentet for tillid og godt samarbejde.

TÆTTE RELATIONER

Vores værdier kalder vi de fire T’er. En af dem er "Tætte relationer":

Langvarige og tætte relationer med vores kunder:
Vi er kundens fortrolige og tillidsskabende rådgiver. Vi vil have tætte relationer til vores kunder, og vi vægter en langvarig kunderelation frem for en kortsigtet indtjening.

Tillid opbygges over tid, og derfor har vi hver dag fokus på at leve op til denne tillid. I hverdagen handler det især om let tilgængelighed: vi svarer altid hurtigt, venligt og oplysende.

TÆTTE RELATIONER

Ikoniske projekter gennem 50 år

I anledning af vores 50-års jubilæum dykker vi ned i arkiverne og kaster et blik på vores hverdag. Se flere historier og projekter her.

logo til web2