Transformation til moderne lejligheder

Den bevaringsværdige, mønstermurede ejendom på Sankt Peders Stræde 19 har gennemgået en transformation fra kontor til moderne, attraktive lejligheder. Bang & Beenfeldt har været totalrådgiver.

Transformationen og renoveringen har taget udgangspunkt i de eksisterende rammer og med respekt for ejendommens historie, herunder:

  • Ejendommens kviste er blevet fjernet for at sikre et bedre lysindfald i de nye tagboliger
  • Taghældningen mod gården på både for- og sidehus er blevet forøget, og der er blevet etableret nye kviste med plads til nye lejligheder
  • Franske altaner etableret mod gården til alle boliger
  • Den eksisterende hovedtrappe er nedrevet og en ny sprinklet trappe med forskudt adgang til lejligheder i for- og baghus er etableret

Ejendommen ligger i Københavns Latinerkvarter og Middeladerby.  Da udgravning i kælder, stødte vi på potteskår og knogler, og derfor måtte arkæologer tilkaldes undervejs til byggepladsen. Læs mere om det her

Gæstehjem fra 1884

Ejendommen er fra 1884, og dengang fungerede ejendommen som et gæstehjem, hvor sigtet var at ”yde fattige, men ordentlige Rejsende fra By og Land, især Arbejdere og Håndværkere”. I arkiverne står der ligeledes, at ”Ophold og Kost skulle være mod billigt Vederlag”.

Gennem tiden har bygningen skiftet anvendelse flere gange. Først som gæstehjem, siden som trykkeri og som undervisnignsbygning som del af Københavns Universitet.

Fakta om projektet

  • Bang & Beenfeldt: Totalrådgiver
  • Casadana: Entreprenør
  • Arkitekt: Jakob Nørløv
  • Bygherre: SP19
  • Bygherrerådgiver: Jesper Willumsen

Se en film af transformationsprojektet her: