Etablering af omfangsdræn om énfamiliehus

Etablering af anlæg af omfangsdræn om énfamiliehus