Bygherrerådgivning ved opførelse af Sundmolehusene

Bygherrerådgivning for CASA A/S ifm. opførelsen af Sundmolehusene (byggefelt 5.05)