Ingeniørrådgivning ved sammenlægning af klasselokaler på Brøndby Strand Skole

Ingeniørrådgivning i forbindelse med sammenlægning af klasselokaler på Brøndby Strand Skole for Brøndby Kommune.