Opgave: Totalrådgivning ifm. renovering af Strandgårdsskolens gymnastiksal for Ishøj Kommune

Uddybende: Strandgårdsskolens gymnastiksal i Ishøj har gennemgået en tiltrængt og gennemgribende energirenovering.

Bygningens ydre facader og tag er blevet udskiftet og gymnastiksalen har fået nye ventilationsanlæg samt nye regnvandsbrønde, nyt dræn og nye el-installationer. Alt sammen noget, der vil medføre et bedre indeklima for eleverne.

Renoveringen af gymnastiksalen har medført mere energirigtige bygningsdele, forbedret indeklima og samtidig et mere tidssvarende arkitektonisk helhedsindtryk.

Bang & Beenfeldt har været totalrådgiver i forbindelse med renovering og ombygning af gymnastiksalen.

Følgende arbejdsområder har været omfattet af renoveringsarbejdet:

Tag- og facadeudskiftning, herunder:

 • Alle facader og tagflader udskiftet

Nye vinduer og døre, herunder:

 • Ovenlysvinduer samt døre og vinduer i
  facader

Tekniske installationer, herunder:

 • Omlægning af installationer i i teknikrum
 • Omlægning af vandinstallation i krybekælder
 • Blandesløjfe til nye vent. anlæg
 • Ventilationsanlæg til stor og lille hal
 • Ventilationsanlæg omkl. og baderum
 • Rensning af eksisterende kanaler
 • Ny EL-tavle
 • Varmeinstallationen er omlagt fra krybekælder
  til tag

Du kan læse mere om projektet her.