Samrådets Boligforening - renovering

Opgave: Totalrådgivning i forbindelse med renovering af etageejendom i boligselskab, herunder vinduesudskiftning og nye altaner.