Teknisk rådgivning og bistand ifm. facadeudskiftning på Force Technology’s ejendom