Totalrådgivning ved ejerforeningen Konvalgården

Opgave: Totalrådgivning ifm. energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer og facader

Uddybende: 

Ejerforeningen Konvalgården har fået totalrenoveret deres klimaskærm på ejendommen, bl.a. er facade og tag blevet udskiftet.

Facaden bar tidligere præg af slitage, mangelfuld vedligehold og vejret havde tæret på ejendommen.

Tagpladerne af bølgeeternit indeholdt tidligere asbest og overalt var der alge- og mosangreb. Der var utætheder, vandskader og mangelfulde inddækninger. Isolering af tagrummet var ikke tilstrækkeligt og flere steder lå isoleringspladerne med åbning til betondækket. Der var manglende og løse fuger og en ringe varmeisolering.

Det blev besluttet af energirenovere ejendomme, da der ville være mange energibesparelser at hente ved at give bygningen en ny ”overfrakke” i form af renovering af klimaskærmen.

Ejendommen har i 2019 været igang med en gennemgribende energirenovering. Optimering af energiforbruget skal ses i sammenhæng med arkitektur og indeklima, og samtidig blev renoveringen gennemført, så beboerne oplevede færrest mulige gener.

Du kan læse mere om muligheden for energioptimering her.