Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tagudskiftning, vinduesudskiftning samt udskiftning/renovering af VVS-installationer i forening.