Hollænderdybet, København S

Bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning og nyopførelse af en Netto dagligvarebutik.