Etablering af omfangsdræn om énfamiliehus

Projektering og udarbejdelse af udbudsprojekt ifm. etablering af anlæg af omfangsdræn i énfamiliehus