E/F Polensgade

E/F Polensgade 18-20 ønskede at overdrage ejendomsretten over foreningens loftsarealer til etablering af nye tagboliger. Bang & Beenfeldt har i den forbindelse rådgivet foreningen og udført forundersøgelser for at afdække mulighederne.

Ejendommen er fra 1916 med bevaringsværdi 3. Den består af to opgange med i alt 20
lejligheder.

Bang & Beenfeldt tegnede et skitseprojekt, som dannede baggrund for dialog med foreningens beboere om muligheder for udvikling af ejendommen. I forslaget er tagetagen indrettet med to lejligheder af ens størrelse, der begge får store sydvestvendte tagterrasser.

Visualiseringerne blev sideløbende brugt til forhåndsgodkendelse med Københavns Kommune. Derudover er skitseprojektet brugt til at illustrere mulighederne over for de bydende tagdevelopere.

Fakta om projektet

BygherreE/F Polensgade
RolleTotalrådgiver
Aflevering2023