KVUC

Da KVUC i 2005 flyttede ind i en transformeret kontorbygning, var der ikke etableret en aula til fælles samling - det bliver der lavet om på nu, hvor den eksisterende bygningsmasse transformeret.

Vi er i Bang & Beenfeldt tilknyttet renoverings- og ombygningsprojektet som underrådgiver til LAARK Arkitekter. Her har vi har stået for projektering, udbud og ingeniørberegninger. Særligt ingeniørberegningerne og de statiske forhold har været en spændende opgave at løse, hvor vi bl.a. har beregnet på de enorme limtræsbjælker, som får en afgørende og fremtrædende betydning for den nye aula. Hele aulaens synlige konstruktion er bygget op af limtræsbjælker, som skaber et lyst og indbydende studiemiljø.

Den kommende nye aulaen får en multifunktion, så det altid er et aktivt rum. Her kommer biblioteket til at være, og det åbne rum vil fungere som studiesal og have uformelle arbejdspladser til gruppearbejde, forberedelse og kortvarig undervisning. Aulaen bliver indskudt i nedre plan ved at nedbryde ydre mure og dermed sammenlægge en gammel gymnastiksal og ankomsthallen. Samtidigt hæves dækket i gården, og der etableres lysskakter til ovenlys.

Fakta om projektet

BygherreKVUC
RolleUnderrådgiver