Hostrups Have

Den ikoniske beboelsesejendom, Hostrups Have, på indre Frederiksberg har gennemgået en større udbedring og renovering af ejendommens altaner. Altanerne bar præg af nedslidte bærejern, som bl.a. har forvoldt skade på murværket.

Vi har som rådgiver bistået med vores ingeniørydelser, som har omfattet indledende
registrering af altaner herunder destruktive indgreb, udarbejdelse af konstruktionsprojekt i forhold til udbedring af de bærende konstruktioner (bærejern og betonplader mv.) samt fagtilsyn under udførelsen.

Fakta om projektet

BygherreHostrups Have
RolleUnderrådgiver
Aflevering2022