Fangetårnet på Frederiksborg Slot

Fangetårnet på Frederiksborg Slot er blevet renoveret. Det gamle slot fra starten af 1600-tallet har været udsat for svampeangreb og trængte derfor til en kærlig hånd, som kan være med til at holde liv i det smukke renæssanceanlæg.

Restaureringsarbejdet indebærer udskiftning af underlæggende trækonstruktion og renovering af murværk samt ny kobberdækning på tårnets spir.

Kobberarbejdet udføres af Toft Kobber, hvor vi i Bang & Beenfeldt er tilknyttet på projektet som arbejdsmiljøkoordinator for Toft Kobber.

Som arbejdsmiljøkoordinator har vi fokus på sikkerheden på - og omkring stilladset, der muliggør restaureringsarbejdet i de 56 meters højde, som stilladset kravler op i langs tårnet.

Mere om projektet her

Fakta om projektet

BygherreSlots- og Kulturstyrelsen
RolleArbejdsmiljøkoordinator (AMK)