A/B Øster Søgade 104

Lige ud til Sortedams Sø i København ligger foreningen A/B Øster Søgade 104. Foreningen har fået udført et omfattende renoveringsprojekt, som fik tildelt økonomisk støtte via Københavns Kommunens byfornyelsespulje.

Renovering har omfattet:

  • Udskiftning af tag

  • Facaderenovering, gård- og gadeside

  • Malerbehandling af vinduer mod gård

  • Etablering af badeværelser

  • Efterisolering af etagedæk

  • Indvendige ombygningsarbejder, bl.a. omlægning af VVS-installationer

I den indledende fase har vi hjulpet foreningen med at udarbejde den kvalificerede ansøgning til Københavns Kommune. Ansøgningen er tilvejebragt på baggrund af indledende gennemgang af ejendommen, hvor vi har identificeret forbedringsinitiativer (både energimæssige og tidssvarende forbedringer) og herefter har vi udarbejdet en udførlig
projektbeskrivelse, fotodokumentation, tegningsmateriale og detaljeret budget. Tilsammen udløste det økonomisk støtte til foreningen ifm. renoveringen.

Fakta om projektet

BygherreA/B Øster Søgade 104
RolleTotalrådgivning
Aflevering2022