Pris på termografi / tæthedsprøvning​

termografi-04_488

I forbindelse med termografi og tæthedsundersøgelser har vi nogle generelle faste priser. Ved mere specielle termograferingsopgaver f.eks. ved kvalitetssikring af byggeri og sager ifm. syn-og-skøns-/retssager gives tilbud efter nærmere aftale. I det nedenstående kan du læse om de mest almindelige pakkeløsninger, hvad de koster og hvad de indeholder.

Få mere at vide om fordelene ved termografiske undersøgelser her.

Pakketilbud på termografi

Hurtig og billig termografisk undersøgelse (tjek af kuldebroer og uden rapport).
Termografisk gennemgang af huset/bygningen udefra og indefra uden rapport, MEN med mundtlig gennemgang af de konstaterede forhold. Til termograferingen/gennemgangen er afsat maks. 1,5 time på stedet.(Såfremt at det ønskes, kan de termografiske BILLEDER fremsendes herefter pr. e-mail uden særskilt beregning)

Pris: 2.500 kr. ekskl. moms

(3.125 kr. inkl. moms)

Traditionel termografisk undersøgelse (tjek af kuldebroer med rapport)

Termografisk gennemgang af huset/bygningen. Ved denne undersøgelse kortlægges primært problemer vedrørende kuldebroer (f.eks. manglende eller dårlig isolering) og i mindre omfang kan det også være muligt at konstatere utætheder. Efterfølgende udarbejdes og fremsendes en skriftlig rapport. Rapporten indeholder, udover de termografiske billeder af huset, også en vurdering af de konstaterede forhold samt evt. (overslagsmæssige) forslag til udbedring af forholdene.

Dette er den “almindelige” pakke, der oftest efterspørges.

Pris: 4.450 kr. ekskl. moms

(5562,5 kr. inkl. moms)

Grundig termografisk undersøgelse (tjek af kuldebroer og utætheder med rapport)
Termografisk gennemgang af huset/bygningen både med og uden påførelse af undertryk vha. en blower-door. Ved denne undersøgelse kortlægges både problemer vedrørende kuldebroer (f.eks. manglende eller dårlig isolering) samt utætheder i klimaskærmen(tæthedstest). Efterfølgende udarbejdes og fremsendes en skriftlig rapport. Rapporten indeholder udover de termografiske billeder af huset også en vurdering af de konstaterede forhold samt evt. (overslagsmæssige) forslag til udbedring af forholdene.

Pris: 5.950 kr. ekskl. moms

(7437,5 kr. inkl. moms)

Alle priser på ovenstående pakker er excl. moms!

For ovenstående pakkepriser på termografi gælder:

  • Maks. størrelse på huset er 200 m2. Ved størrelser herover vil der være et mindre tillæg. Kontakt os venligst og hør nærmere.
  • Udlæg til kørsel vil blive afregnet efter statens kilometertakst iht. ABR89.
  • Priserne forudsætter ligeledes at huset ligger maks. 10 km væk fra vores firmaadresse. Ved længere afstande kontakt os venligst.