Honorartyper

Medgået tid
Ved aftale af denne afregningsform honoreres vi efter den brugte tid.
Ofte vil vi forud for projekteringen/rådgivningen give et tidsoverslag på baggrund af de aftalte forudsætninger.
Alt tidsforbrug registreres i vores system, så kunden til enhver tid samt vedr. fakturering, kan få oplyst, hvad tidsforbruget præcist dækker over. Såfremt at der ved opstart af vores ydelse er tilstrækkelig overblik over det endelige resultat og forventningerne hertil, vil der ofte kunne gives et loft over tidsforbruget. Derved er bygherren beskyttet imod at udgifterne løber løbsk.

Fordelen for bygherren ved betaling efter den forbrugte tid, er, at den giver en større fleksibilitet i bygherrens ønsker til evt. ændringer undervejs i rådgivningen/projekteringen, uden at honoraret skal genforhandles. Endelig sikrer bygherren sig, at vores honorar ikke koster mere end den tid, som vi reelt har brugt på sagen. Ulempen er, at det kan være sværere at lægge et præcist budget for omkostninger til vores rådgivning ved opstart.

Tilbud / Fast pris
Den mest almindelige honoreringsform er arbejder efter tilbud/fast pris.
For at kunne give et fast tilbud kræver det, at projektet kan defineres ret præcist ved projektopstart. Det kan f.eks. være igennem et allerede udarbejdet arkitektprojekt eller tilsvarende. Ved tilbudsgivning for energimærkning og tilstandsrapporter for større ejendomme, kan vi ofte nøjes med at give et tilbud på baggrund af den oplyste adresse.

Procentsats af håndværkerudgifter
Denne honoreringsform egner sig specielt til større projekter og ofte projekter, hvor Bang & Beenfeldt A/S også skal varetage rollen som tilsynsførende og/eller bygherrerådgiver for bygherren under udførelsen. Honoreringsformen sikrer, at honoraret står målt med de faktisk udførte arbejder og derved rådgivning. Når der er udarbejdet et udbudsprojekt, og der kendes priser fra de bydende entreprenører, kan honoraret til Bang & Beenfeldt A/S også med stor sikkerhed forudsiges. Derved kan projektet rettes ind efter de ønsker og budgetmæssige rammer, der eksisterer før pengene bruges. Denne honoreringsform benyttes ofte ved renoveringssager hos f.eks. andels- og ejerforeninger.
Procentsatsen ligger typisk mellem 5-15 %.