energimærkning

Vil du sælge eller udleje din erhvervsejendom, så skal du bestille en lovpligtig energimærkning af erhverv. Dette skal du gøre, inden erhvervsejendommen kan sættes til salg eller udlejes.
Ligesom for enfamiliehuse og flerfamiliehuse er det reglen, at der skal fremlægges en gyldig energimærkning, når erhverv skal sælges, udlejes og når der skal opføres nybyggeri. Energimærkning af erhverv skal laves ved udlejning af erhvervsbyggeri og erhvervslejligheder samt ved overdragelse af erhvervsandele og –anparter.

I Danmark har bestræbelserne på energieffektivisering resulteret i lovkrav om energimærkning af bygninger. Herunder skærpede krav til nybyggeri.

Energimærkning er lovpligtig, når der drejer sig om følgende byggerier/bygninger:

  • Nybyggeri (alle nybyggerier skal energimærkes)
  • Salg eller udlejning af en ejendom/bolig (ejer/udlejer er forpligtet til at fremvise et gyldigt energimærke af ejendommen til køber/fremlejer)

Derudover skal større bygninger fra 1.000 m2 energimærkes regelmæssigt, ligesom offentligt ejede bygninger er underlagt krav om et gyldigt energimærke.

Energimærkningsrapport

En energimærkningsrapport har to formål. Det ene er at synliggøre en bygnings energiforbrug. Det andet er at give bygningens ejer et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre. Derudover fortæller en energimærkningsrapport dig også, hvor meget de energimæssige forbedringer vil koste at gennemføre. Den fortæller også, hvor meget energi man vil kunne spare ved at gennemføre forbedringerne, samt hvor meget du kan regne med at spare på el- og varmeregningen.

Energimærke fra A-G

En energimærkning udføres af en energikonsulent, og selve energimærket viser, hvor på en skala fra A-G din bygning ligger energimæssigt. Energimærke A2020 signalerer et meget lavt energiforbrug og energimærke G signalerer et meget højt energiforbrug.

Andelsbolig- og ejerforeninger


Det er andelsbolig- og ejerforeningens ansvar at sørge for, at der foreligger et gyldigt energimærke af ejendommen, hvis en beboer ønsker at sælge eller udleje sin bolig, og det gældende energimærke er udløbet. Dette er dog kun gældende, når der er tale om etageejendomme.

Energimærkets gyldighed

Et energimærke er som udgangspunkt gyldigt i 10 år. Derefter er det kun lovpligtigt at opdatere energimærket i forbindelse med salg eller udlejning af ejendommen eller en bolig i ejendommen. Vi anbefaler dog, at en ejendom får opdateret sit energimærke, hvis der siden sidst er foretaget væsentlige energimæssige forbedringer på ejendommen (vinduesudskiftning, ny varmecentral, nye brugsvands-/varmerør, efterisolering af div. konstruktioner o.l.). Således sidder man med et energimærke, der afspejler virkeligheden. Endvidere er det altid godt at få gennemgået varmecentral og installationer efter 10 år, særligt hvis en ejendom ikke har en varmemester eller håndværker, som løbende tjekker installationerne.

Bang & Beenfeldt har stor erfaring med at udføre energimærkning af erhvervsejendomme, udlejningsejendomme, for andelsbolig- og ejerforeninger samt andre former for etageejendomme.

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud ved at udfylde kontaktformularen i højre side eller ringe os op på nummer 32 57 82 50.

Du kan også læse om efterisolering og klimaskærmens tæthed her.

Besøg vores sider: facebook linkedin