Obligatorisk energisyn

EnergisynSom led i EU’s energieffektivitetsdirektiv fra 2012 skal der foretages energisyn af store virksomheder i Danmark hvert 4. år – det første syn skulle gennemføres før d. 1. juli 2016. En stor virksomhed betragtes i denne sammenhæng som en virksomhed, der globalt set har over 250 fuldtidsmedarbejdere og en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro.

Formålet med energisyn

EU’s energikrav har til formål at bidrage til, at EU’s mål om at forbedre energieffektiviteten i hele EU med 20% inden 2020, opfyldes. Loven om energisyn af store virksomheder er altså et led i denne indsats – med henblik på at nedbringe virksomhedens CO2 og ved at fremme besparelser i den enkelte virksomheds energiforbrug.

Hvad indebærer det?

Energisynet dokumenterer den enkelte virksomheds energiforbrug til transport, proces og bygninger, og skal udføres af en, der er kvalificeret til at foretage energisyn. Man er kvalificeret til at foretage energisyn, hvis man f.eks. er ansat i en virksomhed, der er akkrediteret af DANAK, eller hvis man er godkendt af Energistyrelsen som energikonsulent. Energisynet indebærer følgende:

  • Kortlægning og gennemgang af virksomhedens ejendom og arealer i Danmark, herunder kortlægning af det samlede energiforbrug i virksomheden inklusive køretøjer, maskiner og andet energikrævende udstyr, som virksomheden råder over.
  • Opfølgning og anbefalinger til mulige energireduktioner i virksomheden.
  • Udarbejdelse af energisynsrapport og indberetning til Energistyrelsen iht. bekendtgørelsen.

Læs mere om lovgivningen her.

Vi udfører energisyn

Bang & Beenfeldt er godkendt af Energistyrelsen til at udføre energisyn for kontor-, handel- og servicevirksomheder. Kontakt os, hvis du har spørgsmål omkring lovgivningen, eller hvis du er interesseret i et uforpligtende tilbud.

Besøg vores sider: facebook linkedin

Kontakt mig

  • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Ydelser:

  • kortlægning og gennemgang af alle virksomhedens arealer (matrikler) i Danmark, herunder kortlægning af det samlede energiforbrug i virksomheden inklusive køretøjer, maskiner og andet
  • afrapportering til Energistyrelsen i henhold til bekendtgørelse
  • opfølgning og anbefalinger til mulige energireduktioner