Energimærke

Et godt sted at kick-starte sine energibesparelser er at få et overblik over energiforbruget i ejendommen. Overblikket kan I få ved at tjekke ejendommens nuværende energimærke. Hvad er bygningens nuværende energibehov? Er der noget der ser mystisk ud. Rapporten afslører bl.a. om ejendommen er fornuftigt isoleret, og om de tekniske installationer i bygningen kan optimeres.

Hvor energieffektiv er jeres ejendom? Få svar i energimærkningsrapporten

I energimærkningsrapporten kan I se, hvordan det står til med jeres ejendoms energiforbrug. Rapporten synliggør samtidig, hvor energieffektiv ejendommen er, som indikeres efter en skala fra A2020-G, hvor A2020 er det mest energieffektive mærke, og G er det mindst effektive. Med en energirådgiver i hånden, kan I planlægge de bedste energibesparelser professionelt, inden I går i gang med energiforbedringer.

Find forslag til forbedringer i energimærkningsrapporten

I energimærkningsrapporten fremgår der forslag til forbedringer af ejendommen, og hvilke økonomiske besparelser, det kan give jer, hvis de udføres. I den forbindelse fremgår der ligeledes, hvor meget CO2 miljøet skånes for. Nogle af de typiske forslag til energiforbedringer er bl.a.:

  • efterisolering af ejendommen

  • brug af energisparepærer og spareskinner

  • installation af varmepumper for jordvarme

  • montering af solfanger- eller solcelleanlæg på taget

  • udskiftning af vinduer til energivinduer

  • montering af blandingsbatterier og wc-kummer med vandsparefunktion

  • udskiftning af oliefyr til fjernvarmeveksler eller gaskedel alt efter forsyningsmuligheder

Nogle af ovenstående tiltag er nemme at gå til og kræver ikke meget andet end lidt snilde, hvorimod det ved andre tiltag er nødvendigt med en større investering og dermed forudgående undersøgelser. Investeringen skal kunne betale sig, og vi kan hjælpe jer med at bedømme, hvilke løsninger der bedst egner sig til jeres ejendom.

Energirigtig projektering og renovering – vi kan hjælpe jer

I Bang & Beenfeldt har vi et stort fokus på energirigtig projektering og renovering. Vi udarbejder det lovpligtige energimærke til jer, og vi kan hjælpe jer med at løse helt konkrete problemer her og nu.

Skal jeres ejendom energioptimeres? Tal Med Steffen

Steffen Brund

Energikonsulent

Steffen er ekspert inden for energirenovering og -optimering og rådgiver om både de tekniske detaljer og større, bygningstunge arbejder. Som energikonsulent udfører han bl.a. energimærkninger, energiberegninger (fx varmetab og rentabilitet) og termografiske undersøgelser.

Steffen