Energihandlingsplan

Hvis I overvejer, hvordan I kan nedsætte energiforbruget i jeres ejendom, så kan I med en energihandlingsplan få det fulde overblik. Med energihandlingsplanen får I gennemgået ejendommens ”overfrakke” det vil sige bygningens klimaskærm, som omfatter tag, vinduer og facade.

Nedsæt energiforbruget i ejendommen med en energihandlingsplan

Overfrakken er et godt billede på den varme og energi som tag, vinduer og facade(isolering) bidrager til. Ejendommens overfrakke, også kaldet klimaskærmen i fagsprog, har en afgørende rolle ift. jeres energiforbrug og udnyttelsen heraf. Halter en af bygningsdelene i klimaskærmen, er det en god ide at få det udbedret, for på den måde at sænke det samlede energiforbrug.

Med en energihandlingsplan får I det nødvendige overblik over, hvor I primært bør sætte ind for at kunne opnå energibesparelser på ejendommen – handlingsplanen udarbejder vi gratis til jer.

Fokus på klimaskærmen

Vi foretager en byggeteknisk gennemgang af klimaskærmen, og vi inddrager den viden, vi fx har fra ejendommens eksisterende energimærke og vedligeholdelsesplan. Derefter udarbejder vi en handlingsplan til jer med konkrete anbefalinger til, hvor I bør sætte ind for at nedbringe energiforbruget på den helt korte bane, her og nu. Anbefalinger vil er målrettet tiltag, der kan mærkes på komforten, indeklimaet og privatøkonomien.

En energihandlingsplan indeholder:

  1. Vurdering af klimaskærmens aktuelle tilstand

  2. Anbefalinger til konkrete handlinger her og nu

  3. Budget forbundet hermed