Til- og ombygning af børnehaven Birkebo skal skabe en bedre dagligt drift

19. juni 2024

I Solrød er vi i gang med en større til- og ombygning af børnehaven Birkebo, der skal give en bedre udnyttelse af de eksisterende forhold. Derudover udføres der en ny tilbygning på ca. 80 m2, hvor der etableres to separate indgangspartier og to fælles garderober, som bidrager til et bedre flow, når børn og forældre møder ind.

Rejsegilde Birkebo børnehave

Rejsegilde Birkebo børnehave

Tre garderober med dårlig logistik bliver til to store fælles garderober

Til- og ombygningen af Birkebo er godt undervejs, hvor der for nylig har været rejsegilde på tilbygningen. Vi er med på projektet som totalrådgiver – et projekt, der involverer alle vores kompetencer, herunder VVS, el, konstruktioner, ventilation og kloak. Arbejdet inkluderer optimering af den nuværende planløsning, som den nye tilbygning kommer til at sætte dagsordenen for, idet der med tilbygningen kommer helt nye indgangspartier med større garderober. Den nuværende placering af de eksisterende garderober nedlægges og bliver inddraget som merplads til de nye grupperum.

Den nye indgangs- og garderobeløsning er med til at sikre et mere naturligt flow, når man som det første bliver mødt af garderobeområdet, hvor sko og tøj tages af. De nye garderobeområder bliver udført med gulvvarme, så fugtigt tøj og våde sko tørrer hurtigt. Ligeledes undgår man at slæbe skidt og møg med ind, når man efterfølgende fortsætter ind i børnehaven på de enkelte stuer. Tidligere var de tre små garderober placeret således, at man skulle igennem børnehaven, for at komme af med sko og overtøj. Det betød mere jord og snavs på stuerne og generelt slid af gulvene, og det bliver der nu lavet om på. Udover den optimerede garderobefunktion, renoveres de forskellige stuer, hvilket gør det mere overskueligt for personalet, som ligeledes får mulighed for bedre arbejdsstillinger.

Visualisering: Ny fælles garderobe

Visualisering: Ny fælles garderobe

Lyst og åbent

Projektet involverer flere konstruktionsmæssige ændringer, hvorfor en stor del af vores rolle i den indledende projekteringsfase har indebåret vurdering af bærende vægge i det eksisterende byggeri og naturligvis rådgivning vedrørende samspillet mellem den nuværende bygning og tilbygningen.

Tilbygningen etableres med skruefundament og der etableres en ny ståldrager til opbygning af nyt tagpap-tag. Alle vinduer i den nye del etableres fra gulv til loft, hvilket giver mere lys og følelsen af mere åbne stuer.

3D-tegning der ved grå facade illustrerer tilbygningen

3D-tegning der ved grå facade illustrerer tilbygningen

Målrettet løsning til den daglige drift

Foruden den nye tilbygning tilføres der væsentlige ændringer til det eksisterende. En ny planløsning giver større grupperum, hvor der samtidig etableres nye tekøkkener i de fire grupperum. Der etableres gulvvarme i store dele af den nye tilbygning, hvilket vil være med til at optimere forholdene ved den daglige drift.

I den nye tilbygning bliver der etableret to nye toiletkerner. De placeres centralt i bygningen, og som en del af vores rådgivning har vi udarbejdet en løsning, hvor der øverst ind til toiletterne integreres vinduer i døren og væggen fra de tilstødende grupperum. Således får pædagogerne bedre mulighed for at holde opsyn med børnene i forbindelse med toiletbesøg. De to toiletkerner udføres hver især med vaskerender og berøringsfrie armaturer, som sikrer, at de mange børn hurtigt kan få vasket hænder, når de skal ind og spise.

Visualisering: Nyt grupperum med tekøkken

Visualisering: Nyt grupperum med tekøkken

Børnehaven er delvist i brug under renoveringen

Institutionen har fortsat været i brug under renoveringen, hvor man har opsat støvvægge, der skal sikre, støvende arbejde i forbindelse med tilbygningen ikke spredes til stuerne. I slutningen af perioden har man påbegyndt arbejdet på de eksisterende områder. Fra denne periode flytter børn og personale til et midlertidigt sted, inden de kan rykke ind i deres nyrenoverede omgivelser i september, hvor projektet står færdigt.