Råt baghus er transformeret til moderne kontorlejemål

17. januar 2024

Da vi som totalrådgiver fik til opgave at transformere Snaregade 10B, stod ejendommen ubrugt i sin rå form. Der var næsten intet tilbage i det gamle baghus, en tom skal, hvor alt skulle genetableres og renoveres – på nær husets historie og sjæl. For baghuset er i dag fredet og allerede fra den indledende fase, fik husets historie og værdi en afgørende betydning for renoveringsarbejdet.

I kraft af sin fredningsstatus er flere af de gamle byggetekniske metoder taget i brug – bl.a. i forbindelse med de flotte, fritlagte bærende bjælker. De nye bjælker og søjler er nemlig etableret med kopbånd og tapsamlinger, som er den traditionelle måde at samle trækonstruktioner på. Lofter og vægge et ligeledes et godt eksempel på, at arbejdet er udført efter gamle skik. Lofterne er blevet fuldforskallet, rør-pudset og efterfølgende kalket, og væggene er, efter en grundig afrensningsproces, blevet berappet og kalket, så de igen kan ånde. Der har altså været mange fagkompetencer i spil undervejs i renoveringen, som netop er udført som en fagentreprise. Derfor har det også været afgørende, at vi som totalrådgiver har haft en tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, så vi kunne sikre og viderefører bygningens mange originale detaljer.

Sikring af arbejdsmiljøet

Foruden at varetage totalrådgivningen har vi ligeledes stået for arbejdsmiljøkoordineringen på projektet. Særligt i forbindelse med afrensningen af de indvendige vægge, har der været et stort fokus på arbejdsforholdene. Efter forsøg med at blæse pudsen af, var det ikke muligt at styre støvet. Derfor valgte vi, efter dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og entreprenøren, at foretage en mekanisk afrensning. Det støjende og støvende arbejde med afrensningen har krævet specialdragt og maske, der efter endt arbejde skulle aftages, efter en bestemt procedure, for at undgå spredning af tungmetaller. Læs mere om arbejdsgangen ifm. afrensningen af de indvendige vægge.

Afrensning

Fra lagerhal og trykkeri til moderne kontor

Baghuset fra 1805 har tidligere været brugt som lagerhal, og omkring 1970 blev ejendommen omdannet til trykkeri. I dag er ejendommen transformeret til moderne erhvervslejemål indrettet efter nutidens kontorbehov ift. lys-, lyd- og fællesfaciliteter. Men man har stadig bevaret charmen i det gamle hus, som eksempelvis kommer til udtryk ved den gamle træbjælke med krog på den øverste etage. En fin lille reminder fra fortiden industrielle arbejde.

Bjælke