Asbestsaneringer kalder på autorisationsordning

I sidste uge blev der fremsat et lovforslag, der går ud på at sikre, at det kun er autoriserede virksomheder, der må udføre asbestsaneringer. Præcis som vi kender det fra andre fagområder, der kræver autorisation: VVS, el og kloakarbejde.

Af: Nicolaj Wistoft Jessen, Fagleder, VVS & Energi

Asbestsanering kræver, at man 100 % styr på, hvad man foretager sig, skriver Nicolaj Jessen i denne kommentar.

Asbestsanering kræver, at man 100 % styr på, hvad man foretager sig, skriver Nicolaj Jessen i denne kommentar.

Miljøscreening inden renovering

I Bang & Beenfeldt støder vi på rigtig mange ejendomme, der kræver miljøsaneringer, før vi kan gå i gang med at renovere dem. Der findes fortsat mange miljøskadelige stoffer som PCB, Bly og asbest i de gamle byggematerialer. Derfor vil vores renoveringssager oftest starte ud med at vi får foretaget en miljøscreening, der skal afdække hvorvidt der er (mistanke om) miljøskadelige stoffer i det område, der skal renoveres.

Nyt lovforslag

Et nyt lovforslag vil sikre, at det fremover kun er autoriserede virksomheder, der må udføre asbestsaneringer. Det forslag kan jeg kun hilse meget velkomment – både af hensyn til dem, der skal udføre saneringen, til dem, der skal arbejde på ejendommen bagefter og til dem, der bor i ejendommen.

Hvis man ikke har 100 % styr på det, kan asbest nemlig hurtigt sprede sig, når man går i gang med at renovere og sanere, og det kan forårsage sundhedsskade for dem, der uforvarende indånder de små asbestfibre.

Forbudt i mere end 40 år

Asbest blev faktisk forbudt for flere årtier siden, første gang i nogle materialer i 1972 og sidenhen mere omfattende i 1986. Så man har altså gennem de seneste cirka 40-50 år vidst, hvor store sundhedsskader, asbest forvolder - hvorfor man kan undre sig over, at en autorisationsordning i lighed med den der gælder for håndtering af VVS, el og kloak ikke er blevet indført noget før.

Asbest er stadig en sundhedsfare for os, der arbejder i byggeriet, så derfor kan det kun gå for langsomt med at få indført den autorisationsordning. Den skulle træde i kraft i januar 2025, hvis ellers det bliver vedtaget. Lad os håbe det bliver det. Vi følger i hvert fald med i udviklingen af lovforslaget her fra Bang & Beenfeldts side.

Se mere om, hvordan vi arbejder med miljøscreeninger og -saneringer her i Bang & Beenfeldt

Se mere om lovforslaget i artiklen på dr.dk her

Miljøscreening

Hvis I i din forening står over for et renoveringsprojekt, anbefaler vi altid som det første, at I får foretaget en miljøscreening. En miljøscreening afdækker, om der er forekomster af miljøskadelige stoffer, som kalder på en mere omfattende miljøsanering.

asbest 420 x 297