Abildhauge bliver del af Bang & Beenfeldt

15. januar 2021

Alle aktiviteter og medarbejdere i Abildhauge overdrages til Bang & Beenfeldt pr. 1. februar. Et godt match i værdier, kultur og tilgang til rådgivning skaber god synergi mellem de to rådgivende ingeniørfirmaer.

Abildhauge

Gennem de seneste årtier har de to rådgivende ingeniørfirmaer opereret i samme del af markedet: ombygning og renovering af den eksisterende bygningsmasse, primært i hovedstadsområdet.

Pr 1. februar slår de to virksomheder pjalterne sammen, og Abildhauges aktiviteter og medarbejdere overdrages til Bang & Beenfeldt.

Direktør i og ejer af Abildhauge, Kristian Lautrup-Nielsen, ønsker at drosle ned og har været på kig efter det rette match, hvor Abildhauges aktiviteter, kunder og medarbejdere kan videreføres efter samme standard, Abildhauge selv går til markedet med. Det match har han fundet med Bang & Beenfeldt:

- Jeg er glad for, at Abildhauge nu bliver en del af Bang & Beenfeldt, for jeg ved, at såvel projekter, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere bliver varetaget og videreført på en særdeles professionel og ordentlig måde, der svarer til vores egen. Vi har haft en god kollegial dialog gennem nogle måneder og jeg kender Bang & Beenfeldt fra branchen som en solid og ordentlig virksomhed med etikken og fagligheden i orden. Derfor er jeg sikker på, det er det helt rigtige valg.

Faglighed og ordentlighed i højsædet

Abildhauge har gennem de seneste årtier specialiseret sig i ombygning af især ældre ejendomme på Frederiksberg og i København. Ligeledes har Bang & Beenfeldt over de seneste år skabt sig et nicheforretning inden for renovering af den eksisterende bygningsmasse og er førende på dette område med såvel projektledelse som de traditionelle ingeniørfag og -ydelser.

De to virksomheder minder således om hinanden på en lang række punkter, og deler samme opfattelse af høj faglighed, omhyggelighed samt opgave- og procesforståelse, hvor den gode dialog med bygherre og samarbejdspartnere er i centrum.

- Abildhauge er lige som os selv kendt for at vægte høj faglighed og ordentlighed. Det er nogle dyder, vi kerer os meget om her i Bang & Beenfeldt. Derfor er vi stolte af, at vi nu kan videreføre Abildhauges projekter og varetage såvel kunder og en håndfuld medarbejdere i fremtiden, siger Jeppe Blohm Nielsen, administrerende direktør i Bang & Beenfeldt.

Det er aftalt at igangværende projekter videreføres som hidtil i Abildhauge-regi og af de nuværende Abildhauge-medarbejdere, mens de af Abildhauges projekter, der er i pipeline, gradvist overtages af Bang & Beenfeldt.

FAKTA

Om Abildhauge A/S:
Abildhauge blev etableret i 1984 af Ole Abildhauge og yder byggeteknisk rådgivning i forbindelse med byfornyelser og ombygning af ældre ejendomme i Københavnsområdet, altid med blik for æstetik, kulturarven og med den gode kommunikation i centrum. Abildhauge har fx varetaget renovering af ikoniske bygninger som AB Bispegården, en Kay Fisker-bygningen på Nørrebro; Lindehuset på Frederiksberg og er blevet præmieret af Københavns Kommune for arbejdet med den omfattende byfornyelse på indre Vesterbro.

Om Bang & Beenfeldt A/S:
Bang & Beenfeldt blev etableret i 1974 og har således mere end 45 års erfaring inden for byggeteknisk rådgivning i alle byggeriets faser. Kernekompetencer tæller bygningsrenovering, herunder ombygning, transformation og tilbygning, typisk ift. bygningsmassen i Hovedstadsområdet. Dertil udføres totalrådgivning i forbindelse med større renoveringsprojekter for almene boligorganisationer og andelsbolig- og ejerforeninger samt mindre rådgivningsopgaver for privatkunder fx inden for energiberegninger og statiske beregninger.