Gustav Fredholm har lige afsluttet sit praktikforløb i Bang & Beenfeldt som bygningskonstruktør. Det betyder også, at han har afleveret sin praktikrapport, som han sideløbende har skrevet på. Og da de sidste refleksioner blev tilføjet, kunne han konkludere, at han har haft fingrene i 19 forskellige renoveringsager undervejs i praktikforløbet. Hør Gustav fortælle om et par af sagerne og hans praktiktid i Bang & Beenfeldt.

– I min praktikperiode har jeg prøvet kræfter med mange forskellige typer af opgaver og renoveringssager, små som store projektet, hvor projektøkonomien har lydt på alt fra 100.000 kr. til 26 mio. kr. Det er på en måde meget unikt, at ens opgaver og størrelsen på dem kan få lov til at spænde så bredt. Selvfølgelig har vi nogle læringsmål fra skolen, som vi skal igennem, når vi er praktik. Eksempelvis skal vi have dialog med bygherre, sidde med til byggemøder og udarbejde budgetoverslag. Det er ikke nødvendigvis alle de forskellige faser, jeg når at opleve på samme sag. For eksempelvis har jeg lige været med til at udarbejde et stort myndigheds- og udbudsprojekt, det når jeg selvfølgelig ikke at være med til at følge helt til dørs i udførelsesfasen. Derfor har det også været rart, at jeg kunne få lov til at være med på så mange forskellige sager, så jeg får erfaring med de forskellige processer.

Medejerskab og sparring der går begge veje

– Når man starter et nyt sted, er det selvfølgelig altid en overvældende opstart med en masse nye opgaver og nye kolleger, hvor man lige skal ind i loopet, inden man føler sig helt hjemme. Men fordi vores praktik alligevel strækker sig over fem måneder, så synes jeg, man når at blive godt integreret i arbejdsopgaverne og miljøet på kontoret. Det gør også, at jeg har følt medejerskab og har haft ansvar for egne opgaver, og der har altid været god mulighed for at få fyldt mere på, hvis man gerne ville. Udover den løbende dialog, har vi afholdt ugentlige møder i vores grupper, til opfølgning og sparring omkring de igangværende sager. Helt generelt så oplever jeg Bang & Beenfeldt som et rigtig rart sted, hvor man føler sig på lige med en konstruktør, som har været der i mange år. Jeg har ikke været bange for at gå med de små spørgsmål. Og det gælder sådan set begge veje – jeg har også kunne dele ud af min viden. Vi kommer med en del fra skolen, vi kan bidrage med. Det gælder for eksempelvis mange af de programmer vi arbejder med, som vi har top-of-mind og har de seneste tips og tricks til. Det gør en stor forskel også at kunne levere noget tilbage den anden vej.

Sammen med Veronica (tv) og Regitze, som også afsluttede deres praktikforløb i fredags, blev der sagt solidt på gensyn. Alle tre fortsætter nemlig som studiemedhjælpere.

Betydningsfuldt rugbrødsarbejde

– På skolen lærer vi en masse om byggeri, men ikke om de mennesker vi arbejder for. I min praktikperiode har jeg mødt en masse forskellige mennesker, og lært hvilken værdi relationer har i byggeriet. En af de opgaver jeg har været med til, som understøtter dette, er for eksempel da jeg var ude for at registrere installationerne i 224 lejligheder. Det er uden tvivl et rugbrødsarbejde at bevæge sig igennem de mange opgange, lejlighed efter lejlighed, men det var alligevel en stor oplevelse at se, hvordan man kan bo så forskelligt, i næsten identiske lejligheder. Registreringsarbejdet har været med til at udvide min forståelse for, hvem vi faktisk arbejder for, deres forskellige behov for information og deres bekymringer. En oplevelse jeg vil have i baghovedet, når der skal kommunikeres om projekter til beboere i fremtiden. Det er beboerne i foreningen, deres hjem og ejendom vi hjælper, og det er deres penge som investeres. Derfor er de menneskelige relationer og møder også værd at understrege, når jeg sådan ser tilbage på hvad praktikken har givet mig.