Regeringens ønske om at regulere lejemarkedet er nu, efter flere måneders forhandlinger, mundet ud i en aftaletekst om en række justeringer i boligreguleringsloven § 5, stk. 2. Dialogen om netop denne paragraf har de seneste måneder fået mange bygningsejere og andelsboligejere til at spidse ører. For hvordan kommer reguleringen til at påvirke dem og hvordan skal man helt præcist forstå den nye aftaletekst?

Grønne energikrav

I aftaleteksten stilles der skarpt på kravene til bygningens energiforbrug. Dette med henblik på at fremme energirenoveringer, herunder især i den ældre bygningsmasse, dette til gavn for både klimaet og beboerne. Partnerne, som har stykket aftaleteksten sammen, er enige om, at bygningens energiforbrug er væsentligt for bygningens værdi.

Der er indtænkt to tiltag i denne sammenhæng, som stiller større krav til energiforbruget fremadrettet:

Der indføres et grønt incitament. Dette betyder, at der først kan gennemføres forbedringer efter paragraffen, når ejendommen er bragt op på energiklasse C eller at ejendommens energiklasse er løftet med mindst 2 niveauer.

Desuden indføres et grønt energikrav, så der først kan gennemføres forbedringer efter § 5, stk. 2, når ejendommen er bragt op på energiklasse C eller når man har løftet ejendommens energiklasse med mindst 2 niveauer.

Hvad betyder dette for en andelsforening?

Dette incitament er, sammen med energikravet, med til at påvirke værdien af udlejningsejendomme og dermed også andelsforeninger, der benytter valuarvurderinger.

I henhold til aftaleteksten er energiklassen for bygningen også med til at påvirke værdien, hvorfor et retvisende energimærke er grundlæggende vigtigt for foreninger.

Men det kan måske være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvilke konkrete ændringer der vil have betydning for jer som forening, eller om det eksisterende energimærke er retvisende. Hvor meget eller hvor lidt skal der til for at sikre den bedst mulige værdi af ejendommen i fremtiden?

Energirigtig projektering og renovering

Bang & Beenfeldt er opdaterede i aftaleteksten og vi har samtidig mange års erfaring med energioptimering af ejendomme. Vi har interne energikonsulenter i huset, og kan derfor rådgive jer i, hvad ændringerne betyder for jer og hjælpe jer med at sikre, at I overholder de krav, vi forventer, at der vil være til energiforbrug i jeres ejendom fra 1. juli 2020.

Energimærkningen er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som køber af en andelslejlighed skal gøres bekendt med. Det er foreningens ansvar, at bygningen har et gældende energimærke. Hos Bang & Beenfeldt udarbejder vi de lovpligtige energimærkninger, som kan hjælpe jer med at målrette indsatsen og overholde de krav, der findes på området.

Sammen med vedligeholdelsesplanen er energimærkningen desuden et vigtigt dokument, når de kommende års drifts- og renoveringsmidler skal prioriteres.

Giv os et kald i dag på 32 57 82 50 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe og rådgive jer.

Besøg vores sider: facebook linkedin