Torvegade, København K

Gårdrenovering for andelsboligforening

Regnvandssikring af afløbsinstallationer, renovering af eksisterende kloakanlæg samt retablering af belægninger.

Haraldsgade, København N

Gårdrenovering for andelsboligforening

Rådgivning i forbindelse med gårdrenovering, herunder kloakudskiftning, ny belægning (LAR) m.v.