Park Allé, Brøndby

Teknisk rådgivning og bistand ifm. facadeudskiftning på Force Technology’s ejendom

Boulevarden m.fl., Kgs. Lyngby

Rådgivning i forbindelse med energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer, altandøre og facader.

Amagerfælledvej, København S

Totalrådgivning i forbindelse med renovering af etageejendom i boligselskab, herunder vinduesudskiftning og nye altaner.

Sct. Albani Kirken, Odense

Renovering af Albanikirken

Totalrådgivning ifm. udvendig renovering af Sct. Albani Kirken, herunder udskiftning af kobberbelægning på kirketårn, renovering af murværk m.v.

Ryesgade, København Ø

Renovering af Ryesgade Kollegiet

Omfattende renovering af Ryesgade Kollegiet, herunder facaderenovering, vinduesudskiftning, renovering af badeværelser mv.