Renovering ved ejerforeningen Rustenborg

Boulevarden m.fl., Kgs. Lyngby

Opgave: Totalrådgivning i forbindelse med energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer, altandøre og facader. Uddybende: Kuldebroer, begyndende fugt og tiltagende skimmelsvamp flere steder […]

Samrådets Boligforening - renovering

Amagerfælledvej, København S

Totalrådgivning i forbindelse med renovering af etageejendom i boligselskab, herunder vinduesudskiftning og nye altaner.

Renovering af Albanikirken

Sct. Albani Kirken, Odense

Totalrådgivning ifm. udvendig renovering af Sct. Albani Kirken, herunder udskiftning af kobberbelægning på kirketårn, renovering af murværk m.v.