Svaneengen, Herfølge

Nyt lavenergi énfamiliehus som et “Fremtidens Parcelhus”, der omfattede energirammeberegninger, installationer og konstruktioner.

Langebakken, Rungsted

Kloak- og konstruktionsprojekt ifm. nyt énfamiliehus, herunder varmetabsberegning og pæleramning.