Svaneengen, Herfølge

Nyt lavenergi énfamiliehus som et “Fremtidens Parcelhus”, der omfattede energirammeberegninger, installationer og konstruktioner.