Hasselhusene, Værløse

Byggemodning og ingeniørrådgivning (energiberegninger, konstruktioner og VVS-installationer) ifm. nye rækkehuse