Byfornyelse med etablering af nye badeværelser og køkkener m.v.

Kronborggade, København N

Byfornyelse med etablering af nye badeværelser og køkkener, tag- og facaderenovering samt vinduesudskiftning

Byfornyelse med etablering af nye badeværelser og køkkener m.v.

Øresundsvej, København S

Byfornyelse med etablering af nye badeværelser og køkkener, nye altaner, tag- og facaderenovering samt gavlisolering