Rosenørns Allé, Frederiksberg

Varetagelse af arbejdsmiljøkoordinering i projekt- og udførelsesfasen i forbindelse med nyt kobbertag ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Colbjørnsensgade, København V

Nyindretning til 25 hotellejligheder. Fagområder: Projektering, VVS, ventilation og el. Herunder varetagelse af arbejdsmiljøkoordinering i projekt- og udførelsesfasen.

Ved Volden, København K

Teknisk rådgivning og bistand vedr. projekt for udskiftning og renovering af altaner på ejendommen. Desuden arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med etablering […]

Amagertorv, København K

Genopbygning i Illums Bolighus efter brand

Bygherrerådgivning og arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med genopbygning af bygning 6, 8 & 10 i Illums Bolighus efter brand.

Lysefjordsgade, København S

Arbejdsmiljøkoordinering og rådgivning ifm. vinduesudskiftning

Arbejdsmiljøkoordinering samt rådgivning ifm. vinduesudskiftning og etablering af nye altaner for ejerforening

Ordrup Jagtvej, Charlottenlund

Byggeteknisk rådgivning

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen i forbindelse med tilstandsregistrering af ejendommene, vinduesrenovering og udskiftning af VVS-komponenter i lejligheder

Ved Volden, København K

Rådgivning ved renovering af altaner

Arbejdsmiljøkoordinering og rådgivning i forbindelse med etablering af altaner for ejerforening

Bernstorffsvej, Gentofte

Arbejdsmiljøkoordinering

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen og på byggepladsen på tilkald i forbindelse med renovering af køkkener og WC-rum

Nordlandsgade, København S

Tagudskiftning, gavlisolering, udskiftning af bagtrappevinduer og vinduesrenovering samt fugtsikring af kælder ved etablering af omfangsdræn mv. Derudover arbejdsmiljøkoordinering både i projekteringsfasen og på byggepladsen i forbindelse med tagudskiftningen.