Tagudskiftning Ved Classens Have

Totalrådgivning ifm. tagudskiftning i fredet ejendom med KAB som bygherre

Ved Classens Have er lokaliseret i det københavnske Østervoldskvarter, det forhenværende Classens Vænget.

Det har over den seneste årrække været nødvendigt med løbende reparationer af tagbelægningen i afdelingen, da der har været konstateret fugtindtrængning flere steder. Tagbelægningen skal derfor komplet udskiftes.

Opgaven består i udskiftning af tegltag, zinktag, inddækning, taghætter og tagvinduer, samt etablering af nyt undertag. Herudover skal tagrender og nedløbsrør udskiftes samt murværk ved murkronen, skorstene og trappetårne skal renoveres.Arbejdet består i registrering, forundersøgelse, projektering og udførelse.

Den næste hundrede år gamle ejendom er fredet, hvilket kræver særlige kompetencer til renoveringsarbejdet. Kompetencer, som Bang & Beenfeldt besidder qua tidligere projekter relateret til dette arbejdsområde.

Ved Classens Have består af 191 lejligheder.

Læs mere om vores renoveringsprojekter her.