Afløbs- og kloakprojekt ifm. ombygning af erhvervslokaler