Romsøgade / Strynøgade, København Ø

 

 

Tagudskiftning for ejerforening, heraf 22 kviste og to tagaltaner.