Tagudskiftning for ejerforening, heraf 22 kviste og to tagaltaner.