Fugtsikring af kælder ved etablering af omfangsdræn mv