Langebakken, Rungsted

Kloak- og konstruktionsprojekt ifm. nyt énfamiliehus, herunder varmetabsberegning og pæleramning.