Byfornyelse med etablering af nye badeværelser og køkkener m.v.

Byfornyelse med etablering af nye badeværelser og køkkener, tag- og facaderenovering samt vinduesudskiftning