Renovering Børneuniversitetet

Opgave: Teknisk ingeniørrådgivning og arbejdsmiljøkoordinering ifm. renovering og udvidelse af Børneuniversitetets faciliteter

Uddybning: Byggeriet var en omfattende renovering, om- og tilbygning af Børneuniversitetet på Vesterbro. Formålet med renoveringen var at optimere og udvide skolens faciliteter, og at give skolen rammer og udseende i overensstemmelse med det pædagogiske sigte på Børneuniversitetet:
Det er børnenes interesse og motivation, som skal drive værket.

Derfor blev rammerne renoveret med robuste, varme materialer i en udformning af f.eks. en læringstrappe, hvor børnene har plads til at forske, eksperimentere og lege sig frem til ny erfaring og viden og fællesskab i forbindelse med aktiviteter på tværs af årgange og aldre.
Her kan store og små støtte og drage nytte af hinanden.

Samtidig giver dybe nicher børnene mulighed for en pause midt i fællesskabet, for at være alene sammen.

Du kan læse mere om vores skoleprojekter her.