​Prinsessegade, København K

Efterfundering af beboelsesejendom

Efterfundering af beboelsesejendom ved nedpresning af pæle under eksisterende ydervægge og hovedskillerum