Bang & Beenfeldt A/S har igennem snart 40 års virke oparbejdet en stor erfaring og ekspertise med rådgivning og projektering indenfor de fleste arkitekt- og ingeniørfagområder i København.

I det følgende præsenteres kort nogle få udvalgte sager indenfor de forskellige hovedområder, vi arbejder med.

Listen er opdelt efter type af sag, hvorimod at de enkelte fagområder fremgår af den specifikke reference.

Rosenørns Allé 22, Frederiksberg

Varetagelse af arbejdsmiljøkoordinering i projekt- og udførelsesfasen i forbindelse med nyt kobbertag ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Kildebakkegårds Allé, Søborg

Bang & Beenfeldts opgave omhandler teknisk rådgivning og bistand i form af registrering, projektering, dimensionering og udbud i forbindelse med […]

Skelgårdskirken, Kastrup

Aftalen omfatter udarbejdelse af udbud, afholdelse af licitation samt afholdelse af byggemøder i forbindelse med etablering af nyt ventilationsanlæg i […]

Gullfossgade, København S

Ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning af kontor til hotel. Opgaven relaterer sig til ændringer i den gamle fabriksbygning vedr. de indre […]

Biblioteksalléen, Nærum

Udvidelse af daginstitutionen Nærum Menighedsbørnehave ved ombygning af eksisterende bygning. Arbejdsområder: Konstruktioner, VVS og ventilation  

Edisonsvej m.fl., Frederiksberg

Teknisk rådgivning i forbindelse med renovering i forening omhandlende renovering af tag, nye tagvinduer, renovering af vinduer og facaderenovering.

Colbjørnsensgade, København V

Nyindretning til 25 hotellejligheder. Fagområder: Projektering, VVS, ventilation og el. Herunder varetagelse af arbejdsmiljøkoordinering i projekt- og udførelsesfasen.

Grundtvigsvej, Frederiksberg

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for tagudskiftning, renovering af facader og udskiftning af døre og vinduer i […]

Vandkunsten, København K

Etablering af nye konferencelokaler til hovedbestyrelsen ved Danmarks Lærerforening omhandlende en 4 etagers tilbygning i gården inkl. ombygning i eksisterende […]

Hvidovrevej m.fl., Hvidovre

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tagudskiftning, vinduesudskiftning samt udskiftning/renovering af VVS-installationer i forening.

Westend, København V

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for vinduesudskiftning i foreningens ejendom.