Projektledelse for enden af Gammel Kongevej

Som projektleder for en større renoveringsopgave er det helt afgørende, at samarbejdet mellem entreprenører, rådgivere og bestyrelser kører smurt. Som projektleder for flere forskellige renoveringsopgaver på CV’et er det noget, Nikolaj Niebling fra Bang & Beenfeldt kan skrive under på.

Vi fanger Nikolaj ved den smukke klassiske københavnerejendom i hjertet af Frederiksberg. En andelsboligforening beliggende på Gammel Kongevej nær Falkoner Allé. Ejendommen har de seneste måneder fået renoveret deres facader mod gade og gård – facadens karnapper har fået en større renovering, hvor der er sket indgreb omkring rustede bærejern. Yderligere er alle udsmykningsdetaljer, ornamenter mv. på facader blevet renovering samt alle vinduer er blevet malerhandlet og taget har fået en lettere renovering.

Byggepladsen er nu helt væk og det er en glad Nikolaj, der kommer lige fra afleveringsforretningen med bestyrelsen og entreprenørerne:

”Dette projekt er gået rigtig godt, faktisk over alle forventninger. Det har været en fornøjelse at sidde til byggemøder hver uge kl. 7 om morgenen med fire fra bestyrelsen. For mig viser det, at bestyrelsen værner om deres ejendom og at de er engageret i foreningens arbejde. Bestyrelsen har været meget lydhøre og beslutsomme i processen og så er entreprenørens håndværkere gået lige så meget op i projektet som bestyrelsen selv, hvilket har været udbytterigt for alle parter.”

Godt samarbejde er nøglen

Som projektleder er der meget at holde styr på og der vil nødvendigvis opstå uforudsete situationer undervejs. Nikolaj mener, at mange problemer kan undgås med et godt samarbejde mellem de forskellige parter:

”Mit ansvar er at holde styr på processen og at få afklaret de udfordringer, der opstår undervejs, både med bestyrelsen såvel som med entreprenøren. Ofte sker der uforudsete ting i en renoveringssag, som ingen har mulighed for at spå om, og når sådanne udfordringer opstår, er det vigtigt, at der bliver taget hånd om tingene inden for kort tid, og at der bliver taget beslutninger om, hvem der gør hvad. Eksempelvis er det vigtigt, at beboerne mærker mindst muligt til renoveringsarbejdet i hverdagen, så de ikke generes mere end højst nødvendigt med støj, støv mv. Skulle der alligevel opstå problemer med en beboer undervejs, så er det vigtigt, at bestyrelsen, entreprenør og rådgiver i samråd med hinanden hjælper med at finde den bedste løsning.”

”Fedt at se arbejdsprocesserne i udførelsen”

Som garvet bygningskonstruktør og projektleder ved Bang & Beenfeldt holder Nikolaj Niebling af at se fremdriften og udviklingen i det arbejde, som han har ansvaret for:

”Det er fedt at se arbejdsprocesserne i udførelsen, lige fra nedrensning over til færdigbehandling af overflader på facaderne. Og så synes jeg, at det er spændende, at jeg har en slags mæglerrolle, hvor jeg skal formidle information mellem mange forskellige parter i en byggesag.”

Bang & Beenfeldt har ydet teknisk rådgivning i forbindelse med den omtalte byggesag på Frederiksberg, og udover at have rådgivet i forbindelse med arbejdsopgaverne relateret til tagrenovering, vinduesrenovering, og facaderenovering, har vi udarbejdet udbudsmateriale, indhentet tilbud, udarbejdet entreprisekontrakt, afholdt byggemøder, ført tilsyn, udført budgetopfølgning og afholdt afleveringsforretning.


Du kan læse mere om mulighederne for at få renoveret jeres ejendom her.

Besøg vores sider: facebook linkedin