Arbejdsmiljøkoordinering

Som bygningsejer er det dig, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøkoordineringen på byggepladsen. Det er ved større renoveringssager ofte et krav at have en arbejdsmiljøkoordinator med på sidelinjen, der kan sikre, at arbejdet sikkerhedsmæssigt går rigtigt til. Du skal som bygningsejer udpege en arbejdsmiljøkoordinator ved byggerier, hvor dette er et krav – et krav som mange bygningsejere ikke er bekendt med.

Krav om arbejdsmiljøkoordinering

Ved byggepladser hvor minimum to uafhængige firmaer er involverede, er det et krav, at du som bygherre udpeger en arbejdsmiljøkoordinator for byggeriet. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal udpeges, inden byggepladsen etableres. Hvis der er flere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen, og flere end ti mand arbejder samtidig, er arbejdsmiljøkoordinatoren forpligtet til at udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Der skal også udarbejdes PSS ved byggesager, hvor der indgår særligt farlige arbejder, som for eksempel arbejder med miljøskadelige stoffer som bly, PCB, asbest m.v., arbejder med særlig risiko for nedstyrtning eller for at blive begravet.

En arbejdsmiljøkoordinator skal udpeges for to forskellige faser af byggeriet – en for projekteringsfasen og en for udførelsesfasen. Det står bygherre frit for, om han/hun vælger to forskellige eller den samme koordinator til begge faser, samt om det skal være en tredje aktør eller en af de allerede tilknyttede aktører på projektet. PSS skal udarbejdes i projekteringsfasen og opdateres i udførelsesfasen, og skal fungere som et styringsredskab for dem, der arbejder på byggepladsen.

Det juridiske ansvar for overholdelse af reglerne ligger hos bygherren/bygningsejeren, uanset hvilken projekterings- og udførelsesform der vælges.

Arbejdsmiljøkoordinering hos Bang & Beenfeldt

Bang & Beenfeldt har certificerede arbejdsmiljøkoordinatorer, og udfører både arbejdsmiljøkoordinering på projekter, hvor vi er tilknyttede som rådgivere, samt på eksterne projekter, som vi ikke har tilknytning til i forvejen.

Har du spørgsmål omkring om arbejdsmiljøkoordinering, er du meget velkommen til at kontakte os ved at udfylde kontaktformularen øverst i højre side.

Kontakt mig

  • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Vi kan tilbyde:

  • Rådgivning i forbindelse med indledende overvejelser
  • Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
  • Arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen
  • Tilsyn
  • Kvalitetssikring
  • Dokumentation