Timesatser​

Alle vores ansatte har mange års erfaring indenfor deres respektive fagområder.
Ved afregning efter medgået tid gælder følgende timepriser

Timepris på ingeniørarbejder 1095 kr. ekskl. moms (1368,75 kr. inkl. moms)
Timepris på bygherrerådgivning 1095 kr. ekskl. moms (1368,75 kr. inkl. moms)
Timepris på bygningsbesigtigelse (de første 10 timer)
– (evt. efterfølgende timer)
1095 kr. ekskl. moms (1368,75 kr. inkl. moms)
985 kr. ekskl. moms (1231,25 kr. inkl. moms)
Timepris arkitektarbejde og bygningskonstruktører
– samt generelt ved termografering og blowerdoortest
985 kr. ekskl. moms (1231,25 kr. inkl. moms)
Timepris ved rets- og/eller advokatrelaterede sager,
bistand ved købergennemgang, fejl & mangler mv.
1250 kr. ekskl. moms (eller efter nærmere aftale) (1562,5 kr. inkl. moms)

Timepris på teknisk designer:
Tegnearbejde og assistentarbejde 675 kr. ekskl. moms (843,75 kr. inkl. moms)
Specialopgaver, herunder energiberegninger mv. 850 kr. ekskl. moms (1062,5 kr. inkl. moms)

Ved udførelse af opgaver med honorering efter medgået tid er vores minimum fakturering svarende til 1 time.